sportujeme.sk » kedy.sportujeme.sk

Čo sú to skupiny – pre organizátorov

Skupiny patria medzi základné delenie činností organizátora. Ich využívanie však nie je povinné a nie každý ich musí používať. Kedy je dobré skupiny využívať?

Príklad pre organizátora Fitness centrum

Skupiny

1. Ak má fitness centrum viac pobočiek, napríklad Fitko Bratislava, Fitko Nitra a Fitko Košice, je vhodné vytvoriť v účte organizátora tri samostatné skupiny s rovnakým názvom.

Keď organizátor klikne na "Vytvoriť udalosť", v menu si vyberie jednu zo svojich skupín. Vďaka tomu akýkoľvek návštevník ihneď pochopí, že táto akcia sa koná v meste XY (názov skupiny).

Ak sa lekcia spinningu koná v bratislavskej pobočke, udalosť sa priradí k skupine "Fitko Bratislava"

Je to dôležité, pretože vo vygenerovanom rozvrhu sa dá filtrovať nielen podľa športov, ale aj podľa skupín. V tomto príklade podľa pobočiek. Pre bratislavského klienta nie je zaujímavé prehľadávať aj košické a nitrianske športové akcie. Preto si ich môže ľahko odstrániť cez filter skupín.

Dajú sa skupiny využiť aj na iné členenie?

Určite áno. Využitie je len a len na organizátorovi. Ak chce delenie skupín využívať podľa lekcií svojich trénerov, môžete napríklad vytvoriť skupiny podľa mien inštruktorov. Alebo podľa športového zamerania.

Skupiny a osobný tréneri

Ak si na Kedy.sk založí účet osobný tréner, môže ľahko organizovať svoje samostatné tréningové skupiny.

Príklad - v priebehu pracovného týždňa vedie lektorka hodiny Zumby v Petržalke a cez víkend robí inštruktorku tanca v Starom meste. Ako zachovať prehľad a poriadok? Skupiny sú pre ňu ideálne. Klienti pre tieto športové udalosti sú úplne rozdielni. Je preto vhodné podeliť konkrétne udalosti Zumby a tancu do skupín.
Zákazníci – športovci tak budú vedieť ľahko čítať v rozvrhu. Stačí si vyfiltrovať z rozvrhu lektorky len akcie, určené pre nich.

Viac trénerov a jeden účet

Ak spolupracuje viac nezávislých trénerov v jednom prenajatom priestore, môžu potrebovať len jeden účet na Kedy.sk. Navonok budú pôsobiť ako jeden organizátor – značka. Zároveň si pod týmto účtom každý tréner vytvorí svoju vlastnú tréningovú skupinu a bude ju spravovať.


Kalendár udalostí