sportujeme.sk » kedy.sportujeme.sk

Prečo organizovať športové udalosti cez Kedy.sk a nie cez Facebook eventy.

Facebook je fenoménom dnešnej doby a jeho hlavnou výhodou je, že ľudia už majú zriadený na facebooku účet. Najmä individuálni tréneri oceňujú túto výhodu najväčšej sociálnej siete. Keď sa rozprávam s trénermi, opakuje sa často otázka, v čom je Kedy.sk lepšie ako Facebook.

Kedy.sk alebo facebook

1. História eventov na Kedy.sk

Facebook je určený predovšetkým na okamžitú komunikáciu a zábavu. Organizovanie eventov je relatívne jednoduché a dokáže riešiť okamžitú potrebu organizátora. Problém nastane, ak sa potrebuje dopátrať niečoho v minulosti.

Viesť takto napríklad evidenciu o celej sezóne zápasov alebo cvičení je prakticky nemožné. A práve v tomto je Kedy.sk iné. Je špeciálne určené na organizovanie športových aktivít a nič z histórie sa nestratí. Práve naopak. Každý organizátor si okolo seba vytvára obsah, ľahko dohľadateľný aj cez google.

Každý team, ktorý organizuje na Kedy.sk napríklad svoje zápasy, si môže viesť svoju históriu výsledkov, dokonca aj podľa skóre jednotlivých hráčov (názorný príklad na konci tohto video-návodu). Kedykoľvek sa k údajom dá vrátiť.

Kedy.sk alebo facebook

2. Rozvrh

Či fitnesscentrum alebo partia kamarátov, všetci môžu mať vlastný rozvrh eventov. V ňom sa dá listovať do budúcnosti, aj do minulosti a dohľadať výsledky aj spred roka. Športovec má vo svojom účte poriadok a môže vidieť absolvované akcie a viesť si tak evidenciu (tréningový denník).

Ak má skupina, tréner alebo fitnesscentrum vlastný web, cez jednoduchý kód môžu vložiť svoj rozvrh aj tam (rôzne farebné verzie).

3. Spoločný Facebook účet s Kedy.sk

Pre Kedy.sk si nie je potrebné pamätať ďalšie meno a heslo. Kedy.sk úzko spolupracuje s facebookom. Na prihlásenie postačí jedno kliknutie cez "Prihlásenie sa cez Facebook". Systém automaticky prihlási užívateľa cez jeho Facebook údaje. Vzdialenosť medzi Facebookom a Kedy.sk môže byť preto len jedno jediné kliknutie. Pre zákazníkov, ktorí už sú na facebooku, to preto nepredstavuje bariéru :)

Kedy.sk alebo facebook

4. Reklama zadarmo

Povedomie o vytvorenom evente sa na Facebooku šíri predovšetkým v rámci vytvorenej skupiny kamarátov. Na Kedy.sk môže byť dosah aj cez iné cesty.

A) Vytvorením udalosti na Kedy.sk vzniká obsah. Na rozdiel od Facebooku sa nestráca v minulosti a je ľahko dohladateľný. Kedy.sk slúži ako športové trhovisko. Športovci ľahko nachádzajú akcie, ktoré sú podľa ich športového zamerania. Vďaka rýchlej filtrácie je možné hľadať len tie akcie, ktoré sú z môjho mesta alebo okolia.

Pre organizátora je preto výhodné byť na Kedy.sk a využívať reklamu pre svoje akcie zadarmo.

B) Ak sa športovec prihlásil na Kedy.sk cez svoj facebook účet, dozvedia sa o športovaní aj jeho kamaráti na facebooku. Stačí aby sa prihlásil na udalosť na Kedy.sk a kamaráti športovca uvidia v jeho Facebook aktivite informáciu, že ide cvičiť do …

Foto č.1 zdroj: thinkstock


Kalendár udalostí