sportujeme.sk » kedy.sportujeme.sk

Ako vytvoriť Udalosť pre súkromnú skupinu

Video návod ako vytvoriť udalosť pre seba a svojich kamarátov.

Ihneď po registrácii alebo po prihlásení sa na pravej strane objaví menu. Cez toto menu sa spravuje všetko potrebné. Súčasťou menu je aj časť venovaná správe udalostí. Kliknite na funkciu Vytvoriť udalosť.

vytvoriť udalosť

Otvorí sa formulár, ktorý je potrebné vyplniť pre pridanie novej udalosti. Polia, ktoré sú hrubým písmom, sú povinné.

Názov udalosti - Do tohto políčka zadajte názov, ako si želáte aby ho všetci návštevníci videli.

vytvoriť udalosť

Aj keď vytvárate súkromnú akciu pre seba a svojich kamarátov, je dobré ju unikátne pomenovať. Nie je to podmienka. Ak ju však pomenujete len “Futbal”, je veľký predpoklad, že iná súkromná skupina založí udalosť s rovnakým názvom...

Typ akcie - Existujú dve možnosti:
1. Pre jednotlivcov
2. Pre jednu z mojich skupín

Pre organizovanie súkromnej akcie so svojimi kamarátmi je predpoklad, že nechcete, aby sa na akciu prihlásil aj niekto úplne cudzí. Založte si preto najprv skupinu, ktorej členmi budú len Vaši napr. futbaloví kamaráti.
Poznámka: Skupiny sú dôležitou funkciou, ktorú však nemusí využívať každý. Venujeme sa im v samostatnom článku.

Ak máte už zriadenú skupinu s kamarátmi, zvoľte typ akcie - “pre jednu z mojich skupín”. Otvorí sa nové menu a z neho si vyberiete tu správnu skupinu pre ktorú akciu organizujete.

výber skupiny pre súkromnú akciu

Druh registrácie - Na výber máte dve možnosti:
1. Súkromná
2. Verejná

Vyberte súkromná. V akcii sa nebude zobrazovať tlačítko na verejnú registráciu.

výber skupiny pre súkromnú akciu

Šport - Prosím vyberte zo zoznamu šport, ktorý najlepšie zodpovedá Vašej športovej udalosti. Vďaka správnemu zaradeniu bude Vaša akcia zaradená v ľavom menu na Kedy.sk

výber športu

Čo ak vo výbere chýba ten Váš šport?

Nevadí, vyberte logicky najbližší, príbuzný šport. Alebo zvoľte “Iné športy”

Začiatok akcie - Kliknutím vyberte v kalendári dátum konania akcie. Posunutím ukazovateľa zadajte presný čas konania akcie.

termín eventu

Ak Vám grafický posuvník nevyhovuje, alebo chcete na minútu presne upraviť čas, môžete do políčka času kliknúť a jednoducho upraviť údaj ručne.

Koniec registrácie - Rovnakým spôsobom zadajte čas, do kedy sa môžu kamaráti na akciu prihlásiť. Napríklad ak sa akcia začína o 18:00, môže byť koniec registrácie nastavený na 17:00. Po tomto čase sa registrácia ukončí. Už sa nikto ďalší neprihlási.
Koniec registrácie samozrejme nemusí byť hodinu pred začiatkom akcie. Môžete si ho nastaviť podľa vlastných potrieb.

Ohlásiť sa je možné do - Ak sa spoluhráč prihlási na podujatie a tesne pred ním ochorie, aj tak by na udalosť neprišiel. Je na každom organizátorovi určiť, do kedy sa môžu spoluhráči z podujatia opäť odhlásiť. Keď sa odhlási, všetci to vidia a uvoľní sa jedno miesto.

termín eventu

Dĺžka - Tento údaj je dôležitý kvôli grafickému zobrazeniu udalosti v týždennom rozvrhu - jeho správna veľkosť. Ak ho organizátor nevyplní, bude dĺžka nastavená na jednu hodinu. Táto funkcia je dôležitá pre fitnesscentrá. Menej už pre súkromné organizovanie udalostí.

Farba v rozvrhu - Vyberte akú farbu má mať udalosť v týždennom rozvrhu. Je možné vybrať jednu z ôsmych predvolených farieb, alebo "namiešať" akúkoľvek inú farbu kliknutím do prázdneho políčka. Ak Vám na farbe nezáleží, ponechajte voľbu nezaškrtnutú. Kedy.sk pridelí farbu náhodne.

editovateľná farba kalendára
editovateľná farba kalendára
editovateľná farba kalendára

Kraj - Vyberte kraj, kde sa akcia koná.

Mesto / Mestská časť - Zadajte mesto alebo pre Bratislavu konkrétnu mestskú časť, kde sa akcia koná.

adresa vyplnenie

Poznámka pre Bratislavu - zadávajte mestskú časť tak, ako sa zobrazuje v ľavom menu. Napr. “Petržalka”. Ak uvediete niečo iné, napr. Petržalka - Ovsište, systém nebude vedieť správne priradiť udalosť lokalite Petržalka.

Adresa - Do tohto textového políčka môžete uviesť ulicu, ale aj iné dôležité údaje ako Sála 4 a podobne.

Minimálny počet účastníkov - Ak organizujete napr. futbal s kamarátmi, kde sa ideálne hrá 6 na 6, ale minimum pre hru sú 4 na 4, uveďte číslo 8. Všetci hneď uvidia, kto všetko ide na zápas a či sa zápas vôbec konať bude. Ak sa prihlási na akciu len 5 hráčov, všetci hneď vidia že sa futbal nekoná.

počet účastníkov

Maximálny počet účastníkov - Ak organizujete napr. futbal s kamarátmi, kde sa ideálne hrá 6 na 6, ale maximum športoviska je 8 na 8, uveďte číslo 16. Akonáhle sa prihlási prvých 16 hráčov, udalosť sa uzavrie.

Poznámka - priamo vo vytvorenej udalosti je možné neskôr rozlosovať teamy, ako aj určiť náhradníkov.

Opakovanie - Veľa akcií sa pravidelne opakuje. Napríklad každú sobotu o 18:00. V takom prípade zvoľte možnosť opakovať každý týždeň.

funkcia opakovania

Systém naklonuje udalosť a organizátor (Vy) už nebude musieť pridávať ďalšie rovnaké podujatia ručne. Spraví to len raz. Zasiahne znova až keď nastane zmena.

Koniec opakovania - jedná sa o nepovinné políčko. Ak viete presne, do kedy sa má udalosť opakovať, zadajte presný dátum.

Počet opakovaní - jedná sa o nepovinné políčko. Môžete v ňom zadať, koľkokrát sa má udalosť zopakovať.

Ak si želáte dlhodobo opakovať akciu, ponechajte obe nepovinné políčka prázdne. Opakovanie zrušíte ručne, až keď to bude pre Vás aktuálne.

Popis udalosti - Sem môžete napísať spoluhráčom čokoľvek chcete, aby sa o akcii dozvedeli.

Uverejniť na Facebooku - Ak si želáte, aby sa udalosť objavila na Facebook stránke Vašej organizácie (klubu), ponechajte políčko zaškrnuté. (pripravovaná funkcia)

Ak ste s vyplnením formuláru spokojný, kliknite na uložiť. Akcia sa začne zobrazovať v katalógu udalostí. Všetci členovia Vašej vybranej skupiny dostanú pozvánku na udalosť emailom a do schránky na Kedy.sk. Kliknutím na pozvánku môžu pozvanie na udalosť prijať alebo odmietnuť. Všetci tak uvidia, kto už na akciu ide :)


Kalendár udalostí