sportujeme.sk » kedy.sportujeme.sk

Ako vytvoriť Udalosť - Organizátor

Video návod ako vytvoriť udalosť pre svojich zákazníkov.

Ihneď po registrácii alebo po prihlásení sa na pravej strane Kedy.sk objaví menu. Cez toto menu sa spravuje všetko potrebné. Súčasťou menu je aj časť venovaná správe udalostí. Kliknite na funkciu Vytvoriť udalosť.

vytvoriť udalosť

Otvorí sa formulár, ktorý je potrebné vyplniť pre pridanie novej udalosti. Polia ktoré sú hrubým písmom, sú povinné.

Názov udalosti - Do tohto políčka zadajte názov, ako si želáte, aby ho Vaši zákazníci videli. Odporúčame zadávať názov v tvare:

Názov organizátora + Druh akcie alebo športu + Meno lektora. V praxi to môže byť napríklad “PEGAS JÓGA so Stankom Escherom”. Uvedený príklad nie je podmienka. Len odporúčanie.

vytvoriť udalosť

Ak by ste totiž zadali len “Jóga” a rovnako by to spravili aj iní organizátori, Kedy.sk by bolo zaplavené lekciami Jogy a na návštevníka by pôsobili rovnako. Je dobré sa odlíšiť už v názve a propagovať názov organizácie ako značku.

Typ akcie - Existujú dve možnosti:
1. Pre jednotlivcov
2. Pre jednu z mojich skupín

Ak nepotrebujete deliť udalosti do skupín stačí, keď ponecháte prvú možnosť pre jednotlivcov. Ak však máte viac športovísk, alebo si želáte ináč deliť svoje aktivity do skupín, vyberte možnosť číslo dva a následne jednu zo svojich skupín.

Poznámka: Skupiny sú dôležitou funkciou, ktorú však nemusí využívať každý. Venujeme sa im v samostatnom článku.

Druh registrácie - Na výber máte dve možnosti:
1. Súkromná
2. Verejná

Popis obrazku

Ak ste organizátor, určite chcete umožniť registráciu pre všetkých. V takom prípade vyberte druhú možnosť - Verejná (voľná registrácia).

Ak by ste zvolili súkromnú registráciu, v detaile udalosti by sa nezobrazovalo veľké tlačítko na registráciu. Ľudia by sa naň nemohli prihlásiť. Pozvánka by prišla len členom Vašej vybranej skupiny. Takáto možnosť nájde uplatnenie napríklad u klubového organizátora, kde je nežiadúce aby sa zahlasovali ľudia ktorí ešte niesu členovia klubu.

Ak chcete osloviť cez Kedy.sk čo najviac potencionálnych klientov, silne odporúčame verejnú registráciu.

Šport - Prosím vyberte zo zoznamu šport, ktorý najlepšie zodpovedá Vašej športovej udalosti. Vďaka správnemu zaradeniu, budú Vašu akciu čitatelia ľahšie hladať v ľavom menu na Kedy.sk

výber športu

Čo ak vo výbere chýba ten Váš šport?

Nevadí, vyberte logicky najbližší, príbuzný šport. Napríklad pre Step aerobik vyberte kategóriu Aerobik. Vašu akciu môžu zákazníci nájsť aj cez fulltextové vyhľadávanie. Je preto vhodné, dať klúčové slovo chýbajúceho športu už do názvu udalosti

Začiatok akcie - Kliknutím vyberte v kalendári dátum konania akcie. Posunutím ukazovateľa zadajte presný čas konania.

Ak Vám grafický posuvník nevyhovuje, alebo chcete na minútu presne upraviť čas, môžete do políčka času kliknúť a jednoducho upraviť údaj ručne.

termín eventu

Koniec registrácie - Rovnakým spôsobom zadajte čas, do kedy sa môžu ľudia na akciu prihlásiť. Napríklad ak akcia začína o 18:00, môže byť koniec registrácie nastavený na 17:00. Po tomto čase zmizne tlačítko na registráciu.

Už sa nikto ďalší neprihlási. Registrácia sa tak hodinu pred začiatkom udalosti ukončí a organizátor bude mať dostatok času na prípravu.
Koniec registrácie samozrejme nemusí byť hodinu pred začiatkom akcie. Môžete si ho nastaviť podľa vlastných potrieb.

Odhlásiť sa je možné do - Ak sa zákazník prihlási na podujatie a tesne pred ním ochorie, aj tak by na udalosť neprišiel. Ak je slušný, organizátorovi zavolá a ten ho vyškrtne. Aby organizátor nemal prácu naviac, môže to spraviť sám športovec. Je na každom organizátorovi určiť, do kedy sa môže jeho klient z podujatia opäť odhlásiť.

termín eventu

Farba v rozvrhu - Vyberte akú farbu má mať udalosť v týždennom rozvrhu. Je možné vybrať jednu z ôsmych predvolených farieb, alebo "namiešať" akúkoľvek inú farbu kliknutím do prázdneho políčka. Ak Vám na farbe nezáleží, ponechajte voľbu nezaškrtnutú. Kedy.sk pridelí farbu náhodne.

editovateľná farba kalendára
editovateľná farba kalendára
editovateľná farba kalendára

Dĺžka - Tento údaj je dôležitý kvôli grafickému zobrazeniu udalosti v týždennom rozvrhu - jeho správna veľkosť. Ak ho organizátor nevyplní, bude dĺžka nastavená na jednu hodinu.

Kraj - Vyberte kraj, kde sa akcia koná.

Mesto / Mestská časť - Zadajte mesto, alebo pre Bratislavu konkrétnu mestskú časť (Petržalka, Ružinov...), kde sa akcia koná.

Poznámka pre Bratislavu - zadávajte mestskú časť tak, ako sa zobrazuje v ľavom menu. Napr. “Petržalka”. Ak uvediete niečo iné, napr. Petržalka - Ovsište, systém nebude vedieť správne priradiť udalosť lokalite Petržalka.

adresa vyplnenie

Adresa - Do tohto textového políčka môžete uviesť ulicu, ale aj iné dôležité údaje ako Sála 4 a podobne.

Minimálny počet účastníkov - Ak sa neoplatí organizátorovi realizovať hodinu, ak sa prihlási menej ako traja športovci, zadá čislo 3.

počet účastníkov

Maximálny počet účastníkov - Ak je kapacita miestnosti pre 20 ľudí, zadá organizátor číslo 20. Ak sa na hodinu prihlási 20 športovcov, udalosť sa automaticky uzavrie. Nikto ďalší sa už neprihlási.

Opakovanie - Veľa akcií sa pravidelne opakuje. Napríklad každý pondelok o 18:00. V takom prípade zvoľte možnosť opakovať každý týždeň.

funkcia opakovania

Systém naklonuje udalosť a organizátor už nebude musieť pridávať ďalšie rovnaké podujatia ručne. Spraví to len raz. Zasiahne znova až keď nastane zmena.

Príklad - ak sa akcia pravidelne opakuje v pondelok, stredu a piatok o 18:00, je potrebné pridať 3 samostatné udalosti - pre pondelok, stredu a piatok. Vo všetkých troch nastavte opakovať týždenne. Systém už spraví ostatné za Vás :)

Koniec opakovania - jedná sa o nepovinné políčko. Ak viete presne do kedy sa má udalosť opakovať, zadajte presný dátum.

Počet opakovaní - jedná sa o nepovinné políčko. Môžete v ňom zadať, koľkokrát sa má udalosť zopakovať.

Ak si želáte dlhodobo opakovať akciu, ponechajte obe nepovinné políčka prázdne. Opakovanie zrušíte ručne, až keď to bude pre Vás aktuálne.

Popis udalosti - Čokoľvek chcete o udalosti ľuďom povedať, môžete to uviesť do tohto textového pola.

Uverejniť na Facebooku - Ak si želáte, aby sa udalosť objavila na Facebook stránke Vašej organizácie, ponechajte políčko zaškrnuté. (pripravovaná funkcia)

Ak ste s vyplnením formuláru spokojný, kliknite na uložiť. Akcia sa začne zobrazovať v katalógu udalostí, ako aj v rozvrhu organizátora. Neskôr sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť a upraviť ju.


Kalendár udalostí