sportujeme.sk » kedy.sportujeme.sk

Adresár pre organizátorov

Adresár je mocný marketingový nástroj. Ocenia ho všetci organizátori, ktorí pripravujú podujatia pre širokú verejnosť – verejné udalosti.

Spôsobov, ako sa o akcii ľudia dozvedia, je veľa. Cez stránku organizátora, z Kedy.sk, reklamou, alebo napríklad "ústnym podaním" medzi športovcami. Až na platenú reklamu, sú to všetko pasívne nástroje. Organizátor však nemusí len čakať, či sa o jeho akcii športovci dozvedia z oficiálnej stránky. Môže tomu pomôcť cez adresár.

adresár užívateľov

Adresár je podobný, ako zoznam kontaktov v mobile. Pre organizátora slúži na budovanie databázy kontaktov – svojich športujúcich klientov.

Ak sa športovec už prihlásil na jedno z podujatí organizátora a prejavil tak oňho záujem, automaticky je pridaný do adresára organizátora. Takýmto spôsobom je možné postupne vytvoriť databázu so stovkami svojich reálnych klientov.

Kedy.sk adresár pre organizátorov

Filter

Užitočným nástrojom v adresári, je filter. Športovec môže vo svojom účte uviesť, o aký šport sa zaujíma. Na základe týchto údajov, sa dajú kontakty filtrovať.

filtrácia v kontaktoch

Organizátor môže ponúkať udalosti pre rôzne športy. Tie sú pripravené pre rozdielnych klientov. Napríklad Zumba a Spinning.

Nie je vhodné a etické rozposielať pozvánku na udalosť každému. Vo filtri stačí vybrať, aby ostali len kontakty klientov so záujmom o spinning a cyklistiku. Automaticky sa zoznam klientov zmenší a organizátor tak môže presnejšie cieliť na klientov cyklistov.


Kalendár udalostí